Drutex rozpoczyna budowę Europejskiego Centrum Stolarki

DRUTEX S.A. planuje w 2012 roku rozpocząć budowę Europejskiego Centrum Stolarki Okienno-Drzwiowej z siedzibą w Bytowie.

Spółka zapowiada rozbudowę mocy produkcyjnych, zwiększenie zatrudnienia, poszerzenie asortymentu oraz powiększenie floty transportowej, a tym samym sieci dystrybucji w kraju oraz za granicą, jak również intensywne działania marketingowe.

Strategia działania w roku 2012 będzie opierała się na dynamicznych inwestycjach w rozbudowę infrastruktury oraz potencjału przedsiębiorstwa. Prognozowana wartość inwestycji szacowana jest na kwotę ok. 200 mln złotych. Środki potrzebne na sfinansowanie projektu będą pochodziły z funduszy własnych Spółki oraz kredytów bankowych.
--
REKLAMA:
--
W ramach inwestycji powstanie obiekt, w którym rozwinięta zostanie dotychczasowa produkcja stolarki otworowej oraz własnych profili GL System i szyb zespolonych. W związku z tym Spółka planuje zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji stolarki oraz dalszy rozwój własnego laboratorium badawczego stolarki PCW umożliwiającego jeszcze większy nadzór i kontrolę procesów wytwarzania. Tylko w tym roku, w ramach rozbudowy działu badań i rozwoju, firma zakupiła maszynę KS Schulten, na której bazują również znane instytucje certyfikujące, jak np. IFT Rosenheim.

Dzięki nowym halom produkcyjnym obejmującym powierzchnię ok. 10ha (obecnie Spółka gospodaruje na powierzchni ok. 10 ha) znacząco mają wzrosnąć możliwości produkcyjne Drutex-u. Plany przewidują wzrost potencjału produkcyjnego o minimum 100%. Obecnie firma produkuje już ok.5.000 okien na dobę, co czyni ją największym producentem w Europie. Tylko w roku 2010 przychody ze sprzedaży firmy wyniosły 326 mln, z czego ponad 50% stanowił eksport. Drutex dostarcza swoje produkty niemalże do całej Europy, jak również USA, Kanady, Australii i na Bliski Wschód. Jednocześnie Drutex planuje umocnienie pozycji na obecnych rynkach eksportowych, w szczególności niemieckim, włoskim oraz węgierskim.

Budowa Europejskiego Centrum Stolarki będzie oznaczała również wzrost zatrudnienia o co najmniej 1000 osób (na koniec roku 2011 zatrudnienie wyniosło 1560 osób), dzięki czemu firma przyczyni się do obniżenia bezrobocia w regionie.

„Inwestycja związana z budową Europejskiego Centrum Stolarki, którą planujemy rozpocząć w roku 2012, jest wynikiem rosnącego popytu na naszego produkty. Co ważne, nie jest sztuką wybudować nową fabrykę, ale zapewnić rynki zbytu dla rosnących mocy produkcyjnych. Analiza rynku wyraźnie wskazuje, że zapotrzebowanie na nasze produkty stwarza nam ogromne szanse rozwoju. Decyzja o zwiększeniu możliwości produkcyjnych stanowi więc naturalny rezultat naszej ekspansji. Wierzę, że dzięki temu będziemy w stanie zwiększyć swoją rentowność, ale przede wszystkim zapewnić klientowi jeszcze lepszy produkt odpowiadający jego rosnącym wymaganiom” - powiedział Leszek Gierszewski, Prezes DRUTEX S.A.

Przeczytaj także