Monitoring
 

Monitoring na straży bezpieczeństwa

Monitoring wizyjny to dziś nieodzowny element funkcjonowania podmiotów gospodarczych o dużej powierzchni użytkowej i magazynowej. Niezależnie od branży priorytet jest jeden – bezpieczeństwo osób i mienia. O funkcjonalnych rozwiązaniach telewizji przemysłowej mówi - Dariusz Nowak ekspert z firmy Funkwerk plettac.

System monitoringu wizyjnego jest wspólcześnie nieodzownym elementem funkcjonowania firm i transportu publicznego. Fot. www.cctv-system.pl
System monitoringu wizyjnego jest wspólcześnie nieodzownym elementem funkcjonowania firm i transportu publicznego. Fot. www.cctv-system.pl
„Strefy wysokiego ryzyka mogą wystąpić wszędzie tam, gdzie znajdują się duże skupiska ludzi i wartościowego sprzętu. Zagrożenie jest więc wpisane w funkcjonowanie lotnisk, dworców, ale także przemysłu budowlanego i chemicznego. Ryzyko wybuchu, wycieku gazu lub innych niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka substancji jest tam szczególnie prawdopodobne. Wykorzystanie telewizji przemysłowej pozwala wyeliminować potencjalny błąd ludzki, znużenie bądź przeoczenie operatora. Kamera nie męczy się i nie potrzebuje przerwy. Wysoko rozwinięty system rejestracji obrazu, jaki zapewnia Jupiter Compact, umożliwia kontrolowanie obiektu 24 h, bez konieczności osobistego nadzoru. Specjalnie opracowane doświetlenia, odznaczone m.in. międzynarodowym certyfikatem EX, umożliwiają otrzymanie obrazu linii produkcyjnej i zaworów znajdujących się w miejscach zagrożonych wybuchem. Dzięki głowicom obrotowym kamer marki Funkwerk plettac możemy ściągnąć kadr nawet z odległości kilkunastu metrów z bardzo dużą dokładnością. Poprzez konkretne ustawienia i konfigurację systemu operator wyznacza zdefiniowane czasowo trasy monitorowania terenu. Rozmieszczone na planie obiektu kamery, zgodnie z ustaloną kolejnością, rozpoczynają wówczas obchód. Jupiter Compact może takich tras mieć 99, z czego każda obejmuje 8 konkretnych punktów definiowanych przez osobę obsługującą panel. Operator o najwyższych uprawnieniach może regulować czas i tempo przejścia. Jeśli monitorowany jest rozległy teren, jak np. plac, lotnisko, centrum handlowe, można za pomocą suwaka czasowego dowolnie przyśpieszać obchód. Wbrew pozorom ten zaawansowany system nie wymaga specjalistycznych szkoleń i trudnych konfiguracji sprzętu. Z perspektywy inwestora ważne jest też, że o ustalonych godzinach kamery sprawdzą czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte lub w jakim stanie pozostawiono stanowiska pracy. W razie potrzeby kamery zrobią też zdjęcie odczytu zegarów lub ekranów na specjalistycznym sprzęcie produkcyjnym. Takie dane są przez określony czas archiwizowane co, w przypadku zajścia jakichkolwiek niepożądanych w strefie monitoringu zdarzeń, ułatwia odtworzenie wydarzeń. Próba zweryfikowania tego osobiście jest nie tylko czasochłonna, ale i niebezpieczna” – mówi Dariusz Nowak.
Funkwerk plettac to otwarty system, który można łączyć  również ze sprzętem innych producentów. Fot. www.cctv-system.pl|
Funkwerk plettac to otwarty system, który można łączyć również ze sprzętem innych producentów. Fot. www.cctv-system.pl|

Wektorowość działań

„Istotną cechą monitoringu wizyjnego jest wektorowość działań – podkreśla ekspert Funkwerk plettac – tak też działa Jupiter Compact. Jeśli w wyznaczonym terenie pojawi się niepokojące zdarzenie, kamery znajdujące się w pobliżu automatycznie kierują się w tę stronę i rozpoczynają zapis, przełączając jednocześnie najlepszy obraz na pulpit operatora. Ponadto po włączeniu się alarmu może wyświetlać się komunikat ostrzegawczy i instrukcję dla operatora np. wskazanie numeru kontaktowego. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wszelkie próby usunięcia alarmu przez nieupoważnionego operatora są automatycznie zapisywane w historii systemu i mogą uaktywnić podgląd na dany ciąg komunikacyjny z zupełnie innej strony. Jupiter Compact może mieć zarejestrowanych 999 użytkowników. Spersonalizowane kody dostępu operatorów wyznaczą stanowiska i ustalą hierarchię zadań, a także dostęp do danych. Zapobiega to sytuacji, w której nieupoważnione osoby będą próbowały manipulować systemem. Warte podkreślenia jest to , że precyzyjna nawigacja daje szansę szybkiej reakcji na zdarzenia. Intuicyjne operowanie systemem pozwala uniknąć przesunięcia w czasie i nakierować kamerę na wskazany obiekt. Operator klikając kursorem na dowolny punkt na ekranie, błyskawicznie uzyskuje podgląd rzeczywisty. Taka dokładność szczegółu jest ważna w hotelach, bankach, fabrykach, centrach handlowych czy strzeżonych osiedlach. Operator musi widzieć obraz w czasie rzeczywistym. W przypadkach zagrożenia życia, np. na dworcu czy lotnisku 1 - 2 sekundy opóźnienia może spowodować tragedię. Zapobiegają temu specjalne urządzenia jak Jupiter Compact, który bez problemu zamienia punkt na mapie obiektu na obraz z kamery również w jakości HD. Niezawodność systemu Funkwerk plettac i odporność na trudne warunki atmosferyczne w środowisku agresywnym dla kamer zostały przetestowana m.in. w czasie realizacji monitoringu metra w Norymberdze, tunelu pod Mont Blanc czy monitoringu przesyłu ropy naftowej w Algierze” – argumentuje Dariusz Nowak z firmy Funkwerk Plettac.

Tak ważnej kwestii, jak zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i instytucjom nie można zostawiać tylko opatrzności. Warto wesprzeć się techniką najlepszej jakości, a taką zapewnia system monitoringu wizyjnego Funkwerk plettaac.
--
REKLAMA:
--

Przeczytaj także