Ceramika Paradyż o CSR na V Europejskim Forum Gospodarczym

Jednym z wydarzeń tegorocznego Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2012, było seminarium "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako narzędzie budowy silnych marek". Zaproszeni prelegenci, w tym przedstawicielka Ceramiki Paradyż, dyskutowali o roli CSR w tworzeniu wizerunku firm, produktów i usług.

Fot. Grupa Ceramika Paradyż
Fot. Grupa Ceramika Paradyż
W seminarium wzięli udział: Maciej Bieńkiewicz, z COMPETITA, dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Agata Rozalska z Biura Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. O dobrych praktykach z zakresu CSR opowiadali przedstawiciele Ceramiki Paradyż, właściciela drogerii Rossman oraz Jeronimo Martins Polska, właściciela marki Biedronka.

Na temat odpowiedzialnych relacji z pracownikami, przejrzystości polityki zatrudnienia, kształcenia kadr i systemów motywacyjnych opowiadała Iwona Melka-Skołd, Dyrektor Personalny Ceramiki Paradyż. W prowadzonej przez naszą firmę polityce personalnej, kluczowym elementem są rzeczywiste potrzeby naszych pracowników, które wiążą się z edukacją i miejscem ich pracy – mówi Iwona Melka-Skołd. W naszych działaniach kierujemy się transparentnością, dlatego zarówno procesy rekrutacyjne, jak i systemy motywacji, szkoleń i wynagrodzeń pracowników oparte są na ustalonych wewnętrznie procedurach – dodaje Melka-Skołd. W firmie prowadzone są liczne szkolenia wewnętrzne organizowane z inicjatywy Ceramiki Paradyż oraz przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Dodatkową aktywnością są również projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Potwierdzeniem jakości prowadzonych przez firmę działań w ramach polityki personalnej jest wysoka ocena pracowników oraz dwie nagrody Inwestor w Kapitał Ludzki, przyznane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania.
--
REKLAMA:
--
Europejskie Forum Gospodarcze, jest od pięciu lat organizowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Jego głównym celem zdynamizowanie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz promocja i zwiększenie potencjału województwa łódzkiego. Organizatorami seminarium "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako narzędzie budowy silnych marek", w ramach V Forum byli: COMPETITA PR & CSR strategies oraz Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania na Wydziale Zarządzania UŁ.

Przeczytaj także