Materiały dociepleniowe
 

Zdrowe instalacje – zdrowy budynek. Jak zabezpieczyć systemy HVAC?

Rurociągi systemów grzewczych i wentylacyjnych, transportujące ciepłą wodę czy zimne powietrze, nieco obrazowo porównuje się niekiedy do żył i arterii w układzie krążenia. Utrzymanie ich w dobrym zdrowiu powinien więc stanowić priorytet dla każdego projektanta, wykonawcy oraz użytkownika. Recepta? Dobór odpowiedniej izolacji termicznej.

Fot. Paroc
Fot. Paroc

Utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanego medium aż do chwili jego dotarcia na miejsce przeznaczenia, a co za tym idzie brak kosztownych strat energii z układu – oto podstawowa rola izolacji. Ale za zastosowaniem ochrony termicznej nie stoją tylko i wyłącznie przesłanki ekonomiczne. – Dobrze dobrane rozwiązanie zapewnia ochronę przed szeregiem czynników, na jakie narażone są instalacje – podkreśla Michał Nękanowicz, ekspert firmy Paroc. – Ochrona ta jest niezbędna dla wieloletniego, bezproblemowego funkcjonowania budynku – dodaje.

Jeżeli temperatura ciepłej wody w instalacjach grzewczych spadnie zbyt mocno, istnieje zwiększone ryzyko przenoszenia przez nie bakterii. Jednym z mikroorganizmów zasiedlających środowiska wodne i wilgotne jest okryta nie najlepszą sławą bakteria Legionella pneumophila, mogąca rozwijać się w temperaturze nawet od 25 do 45°C. Warto przy tym pamiętać, że odpowiednio dobrana izolacja termiczna chroni także przed niekontrolowanymi zyskami ciepła z otoczenia, nie dopuszczając do rozwoju bakterii w instalacjach niskotemperaturowych.

Rurociągi z wodą zimną i chłodzącymi czynnikami klimatyzacyjnymi należy chronić także z innego względu. Kondensacja pary wodnej, bo o niej mowa, to przypadłość, z którą często muszą mierzyć się zarówno projektanci i wykonawcy instalacji wentylacyjnych, jak i inwestorzy, zarządcy oraz zespoły odpowiedzialne za utrzymanie budynków. Zjawisko zachodzące na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni kanałów może być przyczyną wielu problemów, takich jak obniżenie parametrów izolacyjności, przebarwienia sufitów i podłóg, rozwój pleśni i grzybów, korozja, a nawet uszkodzenie przewodów instalacyjnych.

Fot. Paroc
Fot. Paroc

Jak dobrać izolację do instalacji?

Jak zapobiec powyższym problemom? Aby się tego dowiedzieć, przyjrzyjmy się bliżej samemu zjawisku kondensacji. Ciepłe powietrze zawiera wilgoć, która skrapla się w kontakcie z zimnymi powierzchniami. Właściwa izolacja rurociągów zapewnia, że temperatura na ich powierzchni pozostaje wyższa, niż tak zwany punkt rosy, czyli temperatura, w której następuje skraplanie się pary wodnej.

Dobór właściwych parametrów izolacji ułatwiają dostępne na rynku programy obliczeniowe, oferowane niekiedy bezpłatnie przez samym producentów rozwiązań izolacyjnych. Jednym z takich programów jest PAROC Calculus. – Narzędzie pozwala m.in. określić wielkość strat ciepła z układu, temperaturę powierzchni, spadek temperatury czy punkt rosy w rurach grzewczych i ciągach wentylacyjnych – wymienia Michał Nękanowicz. – W kalkulacjach można wziąć pod uwagę takie kwestie, jak m.in. rodzaj izolowanej powierzchni, jej wymiary oraz materiał, z którego jest wykonana, a także czynniki środowiskowe – temperaturę zewnętrzną czy wilgotność względną – dodaje.

Pewna izolacja – na okrągło

Wybierając konkretne rozwiązania do zabezpieczenia okrągłych przewodów instalacyjnych, warto wziąć pod uwagę produkty z linii PAROC Hvac – niepalne otuliny i elementy kolanowe z wełny kamiennej przeznaczone do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej rurociągów grzewczych, ciepłej i zimnej wody użytkowej, parowych, kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz przewodów kominowych.
--
REKLAMA:
--
Oprócz posiadania bardzo dobrych parametrów termoizolacyjnych (deklarowana przewodność cieplna zaczynająca się od 0,033 W/mK), otuliny PAROC Hvac Section AluCoat T oraz PAROC Hvac Combi AluCoat T skutecznie zabezpieczają metalowe powierzchnie przed wykraplaniem się wilgoci na izolowanej powierzchni. Dba o to specjalne pokrycie z folii aluminiowej o wysokim współczynniku oporu przeciw dyfuzji pary wodnej, które skutecznie zabezpiecza instalacje przed kosztownymi naprawami i uciążliwymi przestojami.

Wszystkie produkty z serii PAROC Hvac charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną – wełna pokryta zbrojoną warstwą aluminium nie osiada wraz z upływem czasu, nawet w przypadku intensywnej eksploatacji czy stosowania na przewodach o dużej średnicy. – Dzięki wysokiej jakości materiałów i wykonania, wyroby zachowują swoją grubość oraz parametry użytkowe przez cały okres eksploatacyjny – podsumowuje Michał Nękanowicz.

Przeczytaj także