SIPUR aktywny w III kwartale roku 2014

SIPUR w III kwartale był bardzo aktywny. Był zarówno sponsorem konferencji i warsztatów ENERGODOM 2014, partnerem Międzynarodowych Targów Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, a także aktywnym uczestnikiem Kongresu Polskich Stowarzyszeń Branży Budowlanej.

SIPUR sponsorem konferencji i warsztatów ENERGODOM 2014 Politechniki Krakowskiej, 10 – 12 września oraz 9 października 2014, Kraków
W ramach działań skierowanych do obecnych i przyszłych profesjonalistów branży budowlanej Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” został sponsorem konferencji naukowej ENERGODOM 2014 oraz towarzyszących jej Warsztatów dla praktyków budownictwa energooszczędnego. Konferencja została zorganizowana w dniach 10-12 września 2014 r. przez Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli Politechniki Krakowskiej. W tym roku współorganizatorem Warsztatów było funkcjonujące w strukturze Politechniki Krakowskiej Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego (MCBE). Warsztaty odbyły się 9 października 2014 r. na terenie campusu Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej.
Przewodnim hasłem tegorocznych WARSZTATÓW jest renowacja budynków istniejących do standardu budynków niskoenergetycznych. Formuła tegorocznego spotkania została poszerzona o praktyczne pokazy technologii, sprzętu oraz bardzo nowoczesnego wyposażenia badawczego uczelni.
Konferencja i warsztaty dobrze wpisały się w program działań promocyjno-edukacyjnych SIPUR polegających na interesującym i nowoczesnym przekazywaniu profesjonalnych informacji o budowie, parametrach technicznych, wyróżniających cechach oraz szerokich możliwościach stosowania wyrobów izolacyjnych z poliuretanu, zgodnie z hasłem „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ”.

SIPUR partnerem Międzynarodowych Targów Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, 18-19 września 2014, Kraków
18 i 19 września br. w Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków odbyły się Międzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, dedykowane profesjonalistom z branży izolacji, firm przemysłu energetycznego, chemicznego i petrochemicznego, dystrybutorom, konstruktorom, konserwatorom instalacji oraz osobom kształcącym się w zawodzie. Targi były połączone z Konferencją Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Wykonawców Izolacji Przemysłowych FESI oraz z 11 Mistrzostwami Europy Monterów Izolacji Przemysłowych a także Konferencją HEAT not LOST.
Podczas plenarnych obrad Konferencji Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Wykonawców Izolacji Przemysłowych FESI poruszono tematy związane z izolacjami termicznymi, akustycznymi oraz problematyką szkoleń i rekrutacji.
--
REKLAMA:
--
Do rywalizacji w 11. edycji Mistrzostw Europy Monterów Izolacji Przemysłowych (FESI Apprentice Championship) przystąpiło 14 młodych adeptów sztuki montażu izolacji przemysłowych. Poszczególnych zawodników wytypowano z europejskich stowarzyszeń należących do FESI, w tym również z Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Przemysłowych.
Tematem przewodnim Konferencji HEAT not LOST było podniesienie efektywności energetycznej dzięki izolacjom przemysłowym oraz białe certyfikaty. Tematyka ta dobrze wpisuje się w program Unii Europejskiej „Europa 2020” dążący m.in. do ograniczenia emisji C02 i zużycia paliw.  Konferencja skierowana była do wykonawców izolacji przemysłowych,  przedstawicieli przemysłu energetycznego i chemicznego, biura projektowe, audytorów energetycznych oraz dostawców technologii do wykonawstwa izolacji termicznych.
SIPUR został partnerem ww. wydarzenia, a jego przedstawiciele byli obecni na stoisku targowym.

SIPUR aktywnym uczestnikiem Kongresu Polskich Stowarzyszeń Branży Budowlanej, 25 września 2014, Ożarów Mazowiecki
25 września 2014 r. w Ożarowie Mazowieckim odbył się zorganizowany z inicjatywy Polskiej Federacji Budownictwa Kongres Polskich Stowarzyszeń Branży Budowlanej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele największych i najbardziej aktywnych polskich stowarzyszeń reprezentujących budownictwo, a także producenci oraz dystrybutorzy materiałów budowlanych.
Głównymi tematami kongresu były: określenie możliwości współpracy pomiędzy organizacjami, a także określenie najważniejszych tematów, wspólnych dla całej branży budowlanej. W celu wyłonienia najważniejszych problemów i barier dla rozwoju budownictwa w Polsce, dokonano demokratycznego wyboru spośród 21 tematów przygotowanych przez organizatorów wspólnych dla branży budowlanej.
Za najpilniejszy do zrealizowania uznano utworzenie wspólnej reprezentacji środowiska budowlanego”. Wybór ten dobitnie potwierdza zasadność organizacji Kongresu.
Kolejnym tematem uznanym za bardzo ważny dla branży uznano zjawisko szarej strefy w budownictwie. Na trzecim miejscu, ex aequo znalazły się „brak odpowiedzialności urzędników za wydawane decyzje”, „brak polityki rządu w zakresie rozwoju mieszkalnictwa i budownictwa w Polsce” oraz „wniosek o powrót do ulgi w podatku dochodowym uzyskiwanej na podstawie faktur VAT na zakupy materiałów i usług budowlanych”.
Podczas Kongresu przedstawiony został projekt „Portalu Polskich Stowarzyszeń Przedsiębiorców”. Będzie on narzędziem wewnętrznej komunikacji, a także narzędziem „oddziaływania” na administrację publiczną odpowiadającą za budownictwo i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Seminarium Dla Firm Natryskowych 9 października 2014, Poznań
9 października 2014 r. w Poznaniu  z inicjatywy „SIPUR” spotkali się przedstawiciele firm zajmujących się natryskiwaniem pianki poliuretanowej. Wszystkim uczestnikom naszego seminarium serdecznie dziękujemy za udział, szczere wypowiedzi oraz wymianę doświadczeń.

Podczas seminarium omówiono następujące zagadnienia:
-Jak poradzić sobie w obliczu nowych wymagań prawnych, które zaczną obowiązywać w Polsce już pod koniec bieżącego roku,
-Jakie działania podejmuje „SIPUR” na poziomie krajowym i europejskim w trosce o branżę poliuretanową,
-Jak wspólnie lepiej chronić branżę poliuretanową w kontekście obecnych i przyszłych zagrożeń,
-Jaka jest aktualna oferta firm należących do „SIPUR” dostarczających systemy i surowce poliuretanowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do natryskiwania.

 Fot. SIPUR
Fot. SIPUR

Przeczytaj także